Vruchtbaarheid en acupunctuur

Gezien vanuit de acupunctuur kent het lichaam drie energiecentra (dantians): in de (onder-)buik, de borst en het hoofd. Het onderste centrum vormt de basis van onze energiehuishouding en huist ook de energie die gaat over vruchtbaarheid en voortplanting. De belangrijkste organen in dit centrum zijn de baarmoeder en eierstokken bij de vrouw en de testikels bij de man. Het middelste centrum, met het hart als belangrijkste orgaan, is het reservoir voor mentale en emotionele energie. Het bovenste centrum, in het hoofd, vormt het spirituele aspect van de mens.

Verminderde vruchtbaarheid

Bij verminderde vruchtbaarheid is er vaak sprake van vastzittende energie in de buik (onderste energiereservoir). Bij vrouwen komt dit o.a. tot uiting in klachten m.b.t. de menstruatiecyclus (pijnklachten, onregelmatige cyclus, stolsels in het menstruatiebloed). De vastzittende energie in de buik vloeit doorgaans voort uit verminderde doorstroming tussen middelste en onderste energiecentrum ofwel een blokkade in het onderste energiecentrum zelf.

Acupunctuur helpt om deze vastzittende energie weer in beweging te brengen. In twee tot drie maanden kan er verandering komen in de menstruatieklachten. Dit draagt bij aan de vruchtbaarheid, het is dan makkelijker om in verwachting te raken en te blijven.

Consult acupunctuur i.v.m. vruchtbaarheid

In het eerste consult begin ik met een intake. Om te beginnen wil ik mij een beeld vormen van u, uw klacht en de achtergrond daarvan. Daarnaast zal ik via lichamelijk onderzoek (o.a. de pols en de meridianen) informatie verzamelen. Vaak kan ik dan al letterlijk de vinger leggen op een of meerdere acupunctuurpunten om te prikken. Als u wilt kunnen we dan ook alvast een start maken met de behandeling.
Bij de vervolgconsulten zal ik steeds weer nagaan wat er nodig is.

Afspraak maken voor acupunctuur

In het ideale geval begin je drie maanden vooraf met acupunctuur. Echter, de werkelijkheid is vaak niet ideaal, neem gerust conatact op om de mogelijkheden te bespreken wanneer je vruchtbaarheidsbehandeling op kortere termijn van start gaat.

Wanneer je een afspraak wilt maken voor acupunctuur kunt je contact met mij opnemen:

telefoon: 06 - 1394 8774
email: praktijk@lingshu.nl

Gedurende een consult kan mijn telefoon niet altijd aannemen, maar wanneer je je naam en telefoonnummer inspreekt op mijn voicemail bel ik zo spoedig mogelijk terug.

Contact

Anne Bonis, acupuncturiste
Hondsrug 817
3524 BZ Utrecht
T: 06 1394 8774
E: praktijk@lingshu.nl

Registraties

NVA logo

KvK Utrecht/Midden-NL: 30260743
meldingsnummer CBP: m1585081