Praktische informatie

Consulten

Een consult duurt 30 tot 60 minuten. Het eerste consult is een intakegesprek.
U kunt afspreken maandag 's ochtends en 's middags, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend.
In de schoolvakanties werk ik een beperkt aantal dagen.

Prijzen

Consult (normaal tarief) 70,- EUR, per 1-2-2023 75,-
Consult (reductietarief) 52,- EUR, per 1-2-2023 55,-

Het reductietarief geldt voor mensen met een U-pas (of vergelijkbare pas van andere gemeente)
en voor voltijdstudenten.

Betaling

Bij voorkeur met pin, maar contanct kan ook.

Vergoeding door verzekering

Als acupuncturist en tuina-therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Dit houdt in dat mijn consulten doorgaans (deels) worden vergoed door de aanvullende ziektekostenverzekering.
Voor mensen met een aanvullende verzekering bij Unive, VGZ, IZA, IZZ, IAK, SIZ en Trias: ik sta in de zorggids vermeld als geselecteerde zorgaanbieder onder de naam Lingshu.
Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, zoals acupunctuur, gaan niet ten koste van uw verplichte eigen risico.

Afzeggen van consulten

Consulten die niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.
Wanneer u om gezondheidsredenen of (twijfel) over Corona-besmetting korter van tevoren afzegt, zal ik geen kosten in rekening brengen.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Op de pagina over privacy leest u er meer over.

Klacht

Wanneer u een klacht heeft t.a.v van mij of mijn behandling, kijk dan eerst of u dat met mij kunt bespreken. Wanneer dat niet of niet voldoende lukt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). De klachtenfunctionaris kan u helpen m.b.t. uw klacht en eventueel bemiddelen. Blijkt dit niet voldoende kunt u een klacht indienen bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Verdere informatie hierover vindt u op de website van de NVA.

Links

Links naar andere sites.